Adana 5 Ocak Stadyumu Kentsel Dönüşüm Park ve Kültür Merkezi düzenlemesi (2013)

park spor kentsel mobile peyzaj responsive

ABOUT PROJECT

- Adana Kentine sosyal, kültürel katkı getirecek, birlikte yaşamaya, öğrenmeye, üretmeye ve paylaşmaya olanak verecek, kamuya açık bir rekreasyon alanı yapılması düşünüldü. Park alanı içerisinde farklı işlevler dışında “Eğitim ve Konferans” binası eklenmiştir. TASARIM KRİTERİ: - Kent' e ait olma,alana ve yakın çevresine fiziksel kalite getirme, - Farklı aktiviteler ile mekansal zenginlik oluşturmak - “Kent belleği” ni koruma ve geliştirebilir tasarım ortamı oluşturma. - Kapalı, yarı-açık ve açık mekanların birbiri içinde erimesi ve süreklilik oluşturma. - Alanı, Kente, Atatürk parkına, Merkez parka, Seyhan nehri rekreasyon alanına açma ve yine Kenti kendi iç dokusuna çekme , davet etme. - İklimsel etkilere duyarlı tasarım önerileri geliştirme. - Şehircilik kriterlerine olumlu etki edecek her türlü tasarım verisinin gerek kesit, gerek plan ve gerekse 3. ve 4. boyutta etkilerinin görünmesine duyarlı olma. - Zamansal ve işlevsel çerçeveden bağımsız kullanımlara yönelik yaklaşım ve erişimler oluşturulmaya çalışmak. - Tasarlanan temel dolaşım unsurunu yine kent belleğini vurgulayan “İZ” üzerindne yola çıkarak geliştirme. - Dolaşım sistemi ve işlevlerde gerçekleştirilen bağlantılı düzen ve alanlar arası ilişkiler; ölçekli bir fiziksel çevre olarak mekana yansıtılmak istenmektedir. - Alanda doğa dostu sürdürebilir enerji sistemleri, malzeme ve teknolojilere yer verilmesi önerilmiştir. - Düzenleme tümüyle kamusal alan hizmetin gerekliliği olan “iletişim ortamı” öncelikli olması düşüncesi ile kente katkı sağlama amaçlıdır. Kullanıcılara ekolojik bilinç sağlama bağlamında, geliştirebilir yürüş alanları, su promenadı, gölet ve çevresi, meydanlar, dinleti amfileri, seyir tepesi ve su oyunları alanları ile farklı perspektifler verilmiştir. - Şehrin iklimsel ve topoğrafik verilerine, sosyal yaşamına duyarlı, sürdürülebilir, esnek , kavranabilir ve “kamuya ait” çekim alanı yaratacak bir düzen oluşturma önerilmiştir.

PROJECT DETAILS

  • CATEGORY
    park spor kentsel mobile peyzaj responsive
  • CLIENTS
    Adana 5 Ocak Stadyumu Kentsel Dönüşüm Park ve Kültür Merkezi düzenlemesi (2013)
  • DATE

PROJECT WEBSITE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime dolorem.

http://www.unalarchitects.com