Lösev Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi (2013)

ofis otel park spor avm hastane kentsel design-2 mobile peyzaj

ABOUT PROJECT

- Doğal Yaşam merkezinde bulunduğu ortama sosyal, kültürel katkı getirecek, birlikte yaşamaya, öğrenmeye, üretmeye ve paylaşmaya olanak verecek doğal yaşamı ön plana çıkaracak aktiviteler ile aktif bir rekreasyon alanı yapılması düşünüldü. TASARIM KRİTERİ: - Alana ve doğal yaşama ait olma, alana ve yakın çevresine fiziksel kalite getirme, - Farklı aktiviteler ile mekansal zenginlik oluşturmak - “Doğal yaşam belleği” ni koruma ve geliştirebilir tasarım ortamı oluşturma. - Kapalı, yarı-açık ve açık mekanların birbiri içinde erimesi ve süreklilik oluşturma ve “Doğada Kaybolması” - İklimsel etkilere duyarlı tasarım önerileri geliştirme. - Şehircilik kriterlerine olumlu etki edecek her türlü tasarım verisinin gerek kesit, gerek plan ve gerekse 3. ve 4. boyutta etkilerinin görünmesine duyarlı olma. - Zamansal ve işlevsel çerçeveden bağımsız kullanımlara yönelik yaklaşım ve erişimler oluşturulmaya çalışmak. - Tasarlanan temel dolaşım unsurunu yine kent belleğini vurgulayan “İZ” üzerindne yola çıkarak geliştirme. - Dolaşım sistemi ve işlevlerde gerçekleştirilen bağlantılı düzen ve alanlar arası ilişkiler; ölçekli bir fiziksel çevre olarak mekana yansıtılmak istenmektedir. - Alanda doğa dostu sürdürebilir enerji sistemleri, malzeme ve teknolojilere yer verilmesi önerilmiştir. - Düzenleme tümüyle amaca uygun olarak “iletişim ortamı” öncelikli olması düşüncesi ile “insana ve doğaya” saygı sağlama amaçlıdır. Kullanıcılara ekolojik bilinç sağlama bağlamında, geliştirebilir yürüş alanları, su promenadı, gölet ve çevresi, meydanlar, dinleti amfileri, seyir tepesi ve su oyunları alanları, tarımsal faaliyetler, hayvancılık, okçuluk, at çiftliği ve ve benzerleri ile farklı perspektifler verilmiştir. - Alanın iklimsel ve topoğrafik verilerine, sosyal yaşamına duyarlı, sürdürülebilir, esnek , kavranabilir ve “doğaya ve insana ait” doğaya özlem oluşturacak ve “yormayacak” bir düzen oluşturma önerilmiştir.

PROJECT DETAILS

  • CATEGORY
    ofis otel park spor avm hastane kentsel design-2 mobile peyzaj
  • CLIENTS
    Lösev Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi (2013)
  • DATE

PROJECT WEBSITE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime dolorem.

http://www.unalarchitects.com