97-Adıyaman Engelli Aktif Yaşam Merkezi (2013)

ofis 2013-2014 kulturel hastane design-2 egitim peyzaj

ABOUT PROJECT

Engellilerin toplumla kaynaştırılmaları... Eğitimde fırsat eşitliğinin engelliler için gerçekleştirilmesi... Devlete, topluma ve ailesine bağımlı olmaktan çıkarılarak iş ve meslek sahibi olmalarını sağlanması... Üreten ve bağımsız bireyler olarak kendileriyle ve toplumla barışık şekilde yaşamaları için gerekli sosyal kültürel- sanatsal ve sportif aktivitelere katılabilmelerinin örgütlenmesi ve ailelerinin yaşadıkları zorlukların azaltılması... - Aktif yaşam merkezi, bulunduğu ortama sosyal, kültürel katkı getirecek, birlikte yaşamaya, öğrenmeye, üretmeye ve paylaşmaya olanak verecek, yaşlı ve çocuk tüm engellilerin yaşam şartlarına yönelik aktiviteler ile fonksiyonel ve üretken bir rekreasyon alanına sahip bir gelişim merkezi olarak düşünülmüştür. - Bu öngörüler doğrultusunda, tasarlanacak alan, konum ve yön, şehir merkezi ile olan mesafesi ve arazi geometrisi ile ihtiyaç programı verileri dikkate alınarak düzenlendi. Fonksiyonellik, Yönelim, Doluluk-Boşluk, Çatı-Kütle form ilişkisi, Aks ve Strüktürel örtü dengesi dikkate alınmıştır. Tamamen her şekilde (görme, işitme, bedensel engelli ve vb.) engellilerin fiziksel koşulları ve aktif yaşamına yönelik kullanım alanı oluşturmak ve bu kriterde standartları (ulaşım, malzeme seçim, boyutlar, genişlikler vb.) korumak. En önemli amacın engellilerin gerçek hayat şartlarına katılabilmesi kriteri ve şartnamede geçen “kampüs” ifadesi, önemle dikkate alınmıştır. Gerek bloklaşma ve avlulu blok yaklaşımı , gerek serbest dolaşım alanının çeşitliliği ve bazen özellikle tercih edilen mesafeli dolaşım alanları (eğitsel) ve farklı sürpriz mekanlar oluşturma gerekse geniş alana dağılma bundan dolayıdır. İhtiyaç programı verileri ve kampüs yorumlanarak, fonksiyonel dağılım şu şekildedir; Giriş, idare ve çok amaçlı salon ön planda, daha sonra sağlı ve sollu olarak sosyal eğitim,üretim ve iş-meslek edinim alanları orta mekanda, sonrasında ise sağlık birimleri ve ortak kullanım tesisleri ve misafirhane ile rekreasyona açılan bir dizilim düşünülmüştür. En son bölümde ise iç bahçelerde ve bloklar arası alanlarda oluşturulan yeşil alanların birlikteliğiyle beraber içerisinde su lekesi, hobi bahçeleri ,hayvan barınakları, koruluk ve spor alanlarını barındıran daha geniş bir yeşil alan ile bitirilmiştir. Yaşlılar ve çocukların ihtiyaçlarını ayrı ayrı çözmek yerine mümkün oldukça ortak alanlarda buluşturmaya çalışılmıştır. Duruma göre dinlenme ve oyun alanlarının farklı yerlerde konumlanması ve yine bazı durumda da kaynaşmanın sağlanması. Engelli yaklaşımından dolayı az katlı yapı yapma (1-2 kat), yerel şartlar ve aktivitelere yönelik yaşam alanlarının çeşitliliğinden dolayı avlulu bloklara ve çatıda kırıklıklara yönelim, arazi geometrisinden dolayı bir aks / promenada takılı bloklar oluşturma düşünülmüştür. Rasyonel bir aks ve mimari blok çözümlerini, aynı düzlemde blok yön farklılıkları meydana getirerek sürpriz alanlar oluşturma ve çatıda yapılan kırıklıklar ile farklı perspektifler yakalanmıştır.

PROJECT DETAILS

  • CATEGORY
    ofis 2013-2014 kulturel hastane design-2 egitim peyzaj
  • CLIENTS
    97-Adıyaman Engelli Aktif Yaşam Merkezi (2013)
  • DATE

PROJECT WEBSITE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime dolorem.

http://www.unalarchitects.com