98-İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası Tasarımı (2013)

ofis 2013-2014 kulturel

ABOUT PROJECT

Kalkınma ajanslarının amaçlarına uygun olarak, bulunduğu kentin genel verilerini takip eden, yatırım, stratejik gelişim, girişimcilik, kamu ve STK birlikteliğini sağlama, kamusal kalkınma ve kente proje üretme-geliştirme faaliyetleri doğrultusunda; tüm bu amaçları kente ait, kamuya ait verileri ilgilendirmektedir. Ve aslında kamu için çalışmakta olan kurumdur. Dolayısıyla “temsil” edilecek bina, kamu ile bütünleşik, şeffaflık esasında ve görsel-fiziksel kullanımda kamu ön planlı bir yapı şeklinde olacaktır. Bölge çok yoğun bir yapılaşma içerisinde bulunmakla birlikte iki önemli bulvara cepheli ve aynı zamanda tasarlanacak bina ile daha çok önem kazanacak bir ara geçiş sokağına (1346sk.) geniş cephelidir. Geniş cephe alınacak alan “kısa mesafeli vistaya” sahiptir. TESPİTLER: - İşleyiş ve yapılaşma bakımından kamuya ait ve kente hizmet eden bir yapı olgusu. - Öncelikli olarak İzmir kentine ait, gerek kamusal yapı, gerek iklim koşulları ve arsa lokasyonunun durumu. - Çok yoğun yapılaşma ve sıkılaşmış yapı grubu. - İki dar cephenin doğu ve batıya, geniş cephenin kuzeye bakıyor olması - Dar alanda yoğun ihtiyaç programı. YAKLAŞIM - Tasarlanacak yapı grubu ile 1346sk. da-kuzeyde bulunan yüksek katlı yapı grubu ile olan mesafenin “yoğun baskısını” azaltmak. - Özellikle zemin kattan başlayarak yapı grubunun şartları müsait her katında “kamu öncelikli” bir dolaşım oluşturmak. - Geniş cephenin kuzey yönüne ve dar sokağa bakmasını “avantaja” çevirmek. - İhtiyaç programını; fonksiyonellik, eğitsel amaç, sanatsal bölüm ve rekreatif açıdan bölümlendirmek. - Yapı cephesinde ve ana kütlesinden kopan parçaları fonksiyonel ve kamu öncelikli vurgusu ile ön plana çıkarma.k TASARIM KRİTERİ - 1346sk; sanat aktiviteleri, kamuya ait geçiş alanı ve yapı alanına rahat giriş-çıkış hareketliliği ile birlikte yapı geniş vistasını rahatlatması için yapı güney yönüne doğru daha çok yaslanmıştır.Sokağa geniş “kamusal alan” bırakılmıştır. - Zeminde ve kütle genel yapısında çekilen bu alan üst katlarda irili ufaklı çıkmalar-balkonlar kütle hareketleri yaparak farklı kullanım alanlarıyla birlikte “vistalar” elde edilmiştir. Bu aynı zamanda İzmir’in batıya-Ege’ye bakan coğrafi hareketlerinde bulunan farklı “vista” bölgelerine gönderme olarak da görülebilir. - Yapı; güney cephesinde bulunan otelin sağır cephesine yaslanmıştır. Bu alanda galerili merdiven kovası, asansör ve ıslak hacimler yerleştirilmiştir. - Doğu cephesinde otel kütlesi ile İZKA ana kütlesini ayıran ve düşey sirkülasyonu vurgulayan şeffaf yırtıkla kütlesel ayrım gösterilmiştir. - Cumhuriyet bulvarına cephe, batı cephesinde ise, doğu-batı yönünde uzanan blok ile batıda konumlanan ve ayrı bir çekirdek ile destekli blok yine düşeyde şeffaf yırtık ve düşey açık sirkülasyon merdiveni ile birlikte kütle oyunu yapılarak ayrıştırılmıştır. - Yapı doğu-batı yönünde iki çekirdeğin aksında bulunan omurga ile güneybatıda sağır alanda ve kör noktada kalan bölgeye yerleştirilen ıslak hacimler, yangın kaçış merdiveni ve asansörler ile düşey sirkülasyon sağlanır. - Ofis faaliyetleri, sanatsal faaliyetler, kamuya ait kullanımlar, girişimcilik merkezi ve eğitsel alan ayrımları ihtiyaç programına yönelik konumlanmıştır. - Yapıda ön plana çıkan kütle hareketleri maliyet ve statik açıdan geliştirilen sistemler ile ayrıca dikkate alınmıştır. - Genel malzeme seçimlerinde brüt beton, cam ve camın türevleri (tüm sağır yüzeyler buzlu lamine cam vb.) ile zeminde doğal taş kaplama ile az sayıda yapı eleman çeşitliliği sağlanmıştır. - Teknolojik kullanım ve çevresel yaklaşımların dikkate alınması ile birlikte, tüm çıkmaların terasları ve çatılarda çim teras kullanımı hem görsel hem yaşanabilirlik açısından gereklidir. - “ÇATI” kullanımı özellikle farklı aktivitelere açık, sergi kokteyl, dinleti gibi kullanımlara hazır yeşil peyzaj ve ahşap doku ağırlıklı bir tasarım düşünülmüş e Bu yoğun yapılaşmada her alanın verimli kullanımı önerilmektedir. - “KAT YÜKSEKLİKLERİ”, hem ihtiyaç programı dağılımı hem de brüt beton etkisinin yapının çoğu noktası ve tavanlarında hissedilmesi açısından 3.50m de tutulmuştur. Kirişsiz plak döşeme kullanılmıştır. Tüm mekanik ve elektrik aksan, salonlar dışında, hollerde lineer asma tavan kullanımı ile yarı açık saklanmış ve ofis bölmelerine hizmet vermiştir.

PROJECT DETAILS

  • CATEGORY
    ofis 2013-2014 kulturel
  • CLIENTS
    98-İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Hizmet Binası Tasarımı (2013)
  • DATE

PROJECT WEBSITE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime dolorem.

http://www.unalarchitects.com