25-Gaziosmanpaşa Belediyesi Kultur Merkezi Kompleksi (2005)

2005-2006 park sergi-salonu kulturel kamusal peyzaj

ABOUT PROJECT

Bu tasarım, kamusal alan tanımını, kamusal yaşam bağlamında kapalı, açık alanlarıyla yeniden tarifleyen, kent kültürü ve yaşantısına mekan oluşturmayı, kentlilik bilinci yaratmayı ve yakın çevresine fiziksel kalite getirmeyi amaçlayan bir projedir. Kamusal alan olarak tanımlanan kentsel ortak mekanlar –parklar, meydanlar, kamu yapıları- kurguladıkları yaşantı ile kent kimliğini oluşturan, kentsel sürekliliğin sağlanmasında ve yaşam kalitesinin arttırılmasında büyük payı olan unsurlardır. Çünkü onlar, salt bir yapı ya da açık alan değil, aynı zamanda kentsel yaşam kültürüne ilişkin fragmanlardır. Kabuk, zemin ya da kütlenin bulunduğu çevre ile sınırını oluşturan, aralarındaki ilişkiyi tanımlayan ve kurgulanan yaşantıyı sembolize eden bir üst kimliktir. Proje alanında zemin, topoğrafyanın olanaklarıyla hareketlendirilerek kent yaşamının sürekli devinim ve dönüşümünü sembolize eder. Yerkabuğunun tektonik hareketlerine benzer kırılmalarla oluşturulan zemin aslında içinde, üstünde kurgulanacak yaşantı için oluşturulmuş bir peyzaj altlıktır. Kültür merkezi bu peyzaj içinde erirken, kendi özerk karakteriyle iç mekan ve sirkülasyonu, çatı ( üst zemin) ve peyzajla dinamik ilişkiler kurar. Tüm alan, bir kentsel ortak toplanma ve rekreasyon alanı olan PARK tır. İç ve dışın birbirine kenetlenmesi girişlerde ve sirkülasyon sisteminde sembolize edilir. Belediye Hizmet Binası, Kültür Merkezi ve Park farklı kotlarda, iç ve dış mekanlarda birbirleriyle işlevsel ve fiziksel bağlar kurar. Belediye Hizmet Binası Gaziosmanpaşa’ nın yeni çehresini yansıtan saydam bir kütleye dönüşür. Mikroklimatik ve ekolojik dengeler göz önünde bulundurularak tasarlanan bu çift cidarlı kabuk kimi zaman panoramayı yansıtan bir ekran, kimi zaman içerideki yaşantıyı dışarıya sunan şeffaf bir örtüdür. Büro bloğunun çatısındaki kent balkonu ise Gaziosmanpaşa’ nın İstanbul’ a açılan gözüdür. Kent sürekliliğinin sağlanması bağlamında meydanların birbirleriyle ilişkilendirilmesi, kent yeşilinin sürdürülebilirliği, yaya ve araç trafiğinin (karayolu-metro) organizasyonu proje kapsamında ele alınmıştır.

PROJECT DETAILS

  • CATEGORY
    2005-2006 park sergi-salonu kulturel kamusal peyzaj
  • CLIENTS
    25-Gaziosmanpaşa Belediyesi Kultur Merkezi Kompleksi (2005)
  • DATE

PROJECT WEBSITE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime dolorem.

http://www.unalarchitects.com