23-Finansbank Erzurum Operasyon Cagri Merkezi Ofis Binası (2007)

2007-2008 ofis cagri-merkezi

ABOUT PROJECT

MIMARI TASARIM YAKLAŞIMI Düşünceleri bir araya getirip onu ifade etmek için kullandığımız kavram “Dil” dir. Dil, sürekli tasarlar vaziyettedir. Sözcükler ifadeyi meydana getiren ardışık dizinlerdir. Mimaride ifadeyi, tasarıyı, çizgiler oluşturur. Şekiller bu çizgiler bütünüdür. Hepsi bir kural çerçevesinde ifadeleri ve tasarıyı oluşturur. Kural olmaması bile yine bir kuralın gereğidir. Tasarım da irdelediğimiz temel eğilim, kuralsız bir yaklaşımı yine bir kural ile ilişkilendirmektir. Basit geometrik şekilleri, basit dizilimler ile birleştirip rasyonel olmayan bir bütün içerisinde görmektir. MIMARI KURGU Erzurum , ülkemizin gelişmekte olan önemli doğu kentlerimizden biri olup modern ve yenilikçi yapıların ön plana çıkmaya başladığı mimari gelişime açıktır. Ön görülen yaklaşım durağanlık içinde hareketliliği yansıtıp, merkezdeymiş gibi hissettirmektir. Arazi verileri ile ihtiyaç programındaki yoğunluk, kuralların, yine kural tanımaz dizimiyle birlikte bu irrasyonel “biçimi” ortaya çıkarmıştır. - Bina kuzey - güney doğrultusunda yine arazi şartlarına ve yol güzergahına göre yerleştirilmiştir. Yapı ana girişi mecburen batıdan olmuştur. - Binanın temel kurgusunu etkileyen en önemli mekan “çağrı merkezi “ çalışma alanıdır. Bu kurguda bina “dört” ana bölmede irdelenmiştir. Teknik ve servis alanları, Sosyal alanlar, Çağrı merkezi ve Eğitim Alanları. Tüm bu alanlar birbirleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilmiştir. - Çağrı Merkezi, geniş açık ofis düzeninde ve modern kullanım kurallarına uygun olarak, gerekli derinlik ve yükseklikteki kesit alanları ile birlikte düşünülmüştür. Ana hacmi oluşturan alandır. Zemin katta; giriş lobisinde karşılama bankosu, güvenlik ve “tema duvarlar” mevcuttur. Omurgada tüm katlara hizmet veren döner çelik merdiven sirkülasyonu sağlar. Zemin; ön, arka ve iki yan olarak ayrılmıştır. Ön bölüm, giriş ve ihtiyaç duyulan şubeyi, sağ yan bölümde çağrı merkezi birinci zon, yöneticiler ve toplantı odası, sol yan bölümde çağrı merkezi ikinci zon, yöneticiler ve toplantı odası, arka bölümde ise destek birimleri (bilgi işlem, teknik, güvenlik), revir, kuaför ve ıslak hacimler bulunmaktadır - Asma katta; arka bölümde yemekhane, mutfak ve servis alanları, hobi odası bulunmaktadır. - Birinci katta ; yine çağrı merkezi birinci ve ikinci zonlar, arşiv, toplantı ve yönetici odaları, bir kademe üstünde dinlenme ve eğitim bölümleri, servisler, mutfak ve spor salonu bulunmaktadır. - Bodrum katta; tüm binaya hizmet veren elektrik, mekanik alanlar ve depolar, yine orta alanda çok amaçlı salon ve ona hizmet veren fuaye bulunmaktadır. Bina, kesit düzleminde; yine tasarım kurgusuna uygun olarak kademelendirmeler, kaçış alanları, dikey sirkülasyonu sağlayan döner merdiven ve galeriler oluşturularak hareketlik ve görüş zenginliği sağlanmıştır. Hareketli yapının yanı sıra geniş açıklıklar ile birlikte şeffaf cepheler oluşturarak çalışanları aynı zamanda çevre ile bütünleştirmek, bulunduğu her noktadan keyif alması sağlandı. Dinlenme, hobi, spor alanları, sinema salonu kullanımı ve fuaye çok amaçlı mekanı ile birlikte çalışanları ile barışık bir ofis yaşantısı kurgulandı. Açık ofis düzenindeki mekan için akustik ortam gerek hareketli konturlar ile gerekse yüksek tavan çözümleri ile oluşturuldu. Yapı iklim koşulları ile barışık durumdadır, güneş geliş açılarına göre mekanların kullanımları birbirleriyle örtüşmektedir. (Yemekhane – kafeterya alanı ile gün ışığı ilişkisi, çağrı merkezi alanının gün ışığı ile dengesi gibi). TAŞIYICI SİSTEM Bölge şartları ve inşaat hızı ve istenen formun oluşturulması için gerekli yeterlilik açısından çelik ağırlıklı karma sistem tercih edilmiştir. Erzurum’ da bodrum kat nadir olarak yapı ve yapı gruplarında tercih edilmiştir. Bu alan sulak bir bölge olduğundan istenmemiştir. Fakat arsa boyutları ve ihtiyaç programı yoğunluğu nedeniyle zor da olsa bu katın yapılmasına karar verilmiştir. Maksimum temel altı kotu 3.50 m’ ye kadar inilmiştir. Dolayısıyla yapı zemin kotu su basman seviyesi 1.20 m’ kaldırılarak sabitlenmiştir. Temel radyejeneral olup bodrum kat tamamen perde beton kombinasyonu ile sağlanmıştır. Daha sonra zemin üstü tüm strüktür I ve U çelik profiller ile inşa olmuştur. Konveks çatı strüktürü binanın ana omurgası üzerindedir. Çatı saçağı üzerinde, Finansbank logosu olan yıldız formu ile yırtık açılmıştır. Güneş açısıyla birlikte gün için bu yırtıktan süzülen ışık bina girişine yansımaktadır. Yapı konveks çatı altı, “Doğu Ekranı” denilen turuncu kütle, sağ ve sol taş kaplamalı rasyonel kütleler ve irrasyonel kütleler olmak üzere dört farklı hacimden oluşur. Tüm bu hacimler aynı çelik strüktürün birleşimiyle taşınmaktadır. Düşey sirkülasyon, servis ve sosyal alanlar için çift kollu çelik merdiven ile, ana çalışma alanı, eğitim, yemek alanları ve servisleri ise döner merdiven ile sağlanmaktadır. TEKNIK VE MALZEMELER Görsel zenginlik için üst kat ana çalışma ofisinin tavanı (konveks çatı altı) herhangi bir kaplama ile kaplanmamış, açık bırakılmıştır. Zemin kat tavanı ise, mekanik tesisat dolaşımı ve akustik düzen sebebiyle asma tavan ile kapatılmıştır. Zemin katta, çağrı merkezi bölümü karo halı kaplama olup, yükseltilmiş döşeme yapılmıştır. Giriş holünde granit kaplama ve arka alanda seramik kaplamalar kullanılmıştır. Birinci kat ana çalışma alanı ve diğer çalışma bölümlerinde yine karo halı kaplanmış ve yükseltilmiş döşeme yapılmıştır. Yemekhane bölümünde, zeminde özel üretim çini kaplama yapılmıştır. Cephe sisteminde ise güneş kırıcılı, iklim kontrollü çift cam kullanılmıştır. Sağ ve soldaki, kütleler doğal taş kaplama ile kaplanmıştır. Tüm kaplamalar metal konstrüksiyon sistem üzerine geçirilmiştir. Erzurum iklim koşulları sebebiyle harçlı bir sisteme gidilmemiştir. Eğimli düzlemlerde su yalıtımı için gerekli çözümlemeler yapılmıştır. Dışarıda içeriye doğru, doğal taş kaplama, su yalıtımı, buhar kesici, ısı yalıtımı, konstrüksiyon ve alçıpan kaplama şeklinde olmuştur. Minimum hacim de maksimum verim almak için yerleştirilen salon kurgusunda, amfi sistem yapılmış ve ahşap ve ses yutucu tavan ve duvar malzemeleri kullanarak akustik ve ses yalıtımı sağlanmıştır. Sahne ahşap kaplama, salon içi halı kaplamadır. Fuaye alanında yine tavanda ışık yönlendirmeli ahşap paneller ve alçıpan sistem ile dizayn edilmiştir. Duvarlarda, dekoratif paneller kullanılmıştır. Fuaye ortamı ve salonda ışık kontrolü sağlamıştır. Tüm binada hem doğal hem yapay havalandırma mevcuttur. Teknik destek için dört noktada şaftlar bırakılmıştır. Yemekhane bölümü ve diğer servis alanları için monşarj asansörü bulunmaktadır. Bina hem yatay hem düşey olarak sürekli bir sikülasyon içerisindedir. Canlı, hareketli bir çalışma ortamı, fakat aynı zamanda dinlendirici ve konforlu bir dinlenme mekanıdır. Gerek malzeme seçimleri, gerek hacimlerin birbiriyle ilişkisi ve gerek ihtiyaç programının düzenlemesindeki amaç budur. Çalışanlara keyif alacak ofis düzenini oluşturarak, onlardan maksimum verimliliğe kavuşmaktır. Personel kapasitesi: 700 Eğitim salonu : 30 kişilik Sinema-Konferans Salonu : 106 kişilik Yemekhane-Kafeterya : 80 kişilik 8 000 mt çelik putrel, 2 397 m3 beton hacmi, 950 ton çelik ağırlık, 100 ton taş kaplama ağırlığı ve 8.5 derece depreme dayanıklıdır.

PROJECT DETAILS

  • CATEGORY
    2007-2008 ofis cagri-merkezi
  • CLIENTS
    23-Finansbank Erzurum Operasyon Cagri Merkezi Ofis Binası (2007)
  • DATE

PROJECT WEBSITE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maxime dolorem.

http://www.unalarchitects.com